מכתב: ENA 4020.59

מכתב ENA 4020.59

תיאור

Upper fragment: Letter from Shela b. Mevasser to Abū l-Faraj Yeshuʿa b. Yefet. In Judaeo-Arabic. Dating: 1094–1111 CE. About a sum of dinars which Mevorakh b. Seʿadya (here called Sar ha-Sarim) had sent for Shela but which did not arrive. Abū Isḥāq Ibrāhīm Ibn קדורה came and told Shela that he had mistakenly given the money to Abū Sahl (probably Menashshe) Ibn al-Qaṭāʾif. The addressee is asked to wait for Abū Sahl and obtain the money. If Abū Sahl is delayed, Mevorakh should be informed. (Information from Frenkel.)

ENA 4020.59 1

1

תיעתוק

Miriam Frenkel, The Compassionate and Benevolent: The Leading Elite in the Jewish Community of Alexandria in the Middle Ages‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2006).

Recto:

 1. בשמ רחמ
 2. אלדי אעלם בה מולאי אלכהן אבו אלפרג אדאם אללה עזה אן
 3. כאן וצל אלי כתאבה ואלי אלשיך אבו אלטאהר בקבץ תלך אלדנאניר
 4. אלדי תפצלת עלי חצרה סיידנא שר השרים יחי לעד וסררת
 5. בדלך וקלת ברוך ייי אופי כל מן לה עלי שי פלם יצח לי
 6. שי וצארת תקותי מפח נפש אוצית ואלדך חרסה אללה
 7. קאל לי עלי אקבצהא ואנפדהא אליך מא שערת בשי חתי
 8. וצל אלשיך אבו אסחק אברהים בן קדורה מצית סאלתה
 9. ענהא קאל לי גא אבו סהל בן אלקטאיף וקאל הא אנא
 10. מנחדר סלמתהא אליה פזאדני הם עלי המי וקלת לא חילה
 11. פרחה לם תתם ואלאן אנא אסאלך אן תנצר אן כאן אבו סהל
 12. יגי ען קרב תכון צחבתה ואן תאכר תתפצל תעלם
 13. סיידנא אדאם אללה חראסתה ידרכני בפצלה באיצאלהא
 14. מע מן תראה חצרתה קראת עליך אלסלאם ועלי ואלדך
 15. אלסלאם ור נסים ומבשר יכצוך אלסלאם

תרגום

ENA 4020.59 2

2

Verso:

 1. מולאי אלשיך אבו אלפרג ישועה ביר
 2. יפת סט
 3. אטאל אללה בקאה ואדאם עזה
 4. מחבה שלה ביר מבשר נע
 5. ישע רב

Notes

!!!

 1. 'שר השרים' הוא כינויו של מבורך בן סעדיה, ועל פיו נקבע תיחום התאריך של תעודה זו: אחרי 1094. ראו כהן, שלטון עצמי, עמ' 265-264.
 1. ר' נסים ומבשר הם שניים משלושת בניו של שלה. ראו גם ENA 2740, f. 3, תעודה מספר 9.

ע"ב

 1. אבו אלפרג' ישועה בן יפת הוא אולי האיש שניהל בשנת 1136 שותפות לייצור יין ושימש בשנות השלושים של המאה השתים עשרה מנהיג קהילת אשקלון ונשא בתואר 'החבר המעולה'. אם כך, הוא היה צעיר לימים בזמן כתיבת המכתב שלפנינו. ראו גם Mosseri X 107, TS 16.122, TS 10 J 9.3
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 4020.59: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain