מכתב: ENA 4020.23

מכתב ENA 4020.23

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1988

תיאור

Letter from Yoshiyyahu Gaon to the banker (ha-Shulḥani) Netanel b. Aharon, Fustat (?). Dating: ca. 1020 CE.

ENA 4020.23 1

1

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. יאשיהו ראש ישיבת גאון יעקוב בירבי
 2. שלום ומסמכיו להפדו וברכות לא י[ ]כות ל[ ]
 3. ושם טוב לעודדו ואחרית טובה לאשרו ויגדל
 4. למאד יקרו עם כלל כל הברכות לראש מ נתנאל
 5. היקיר והמכובד אשר הוא משען ומ[תמ]ך לבני תורה
 6. וחמודו יחיהו אל וימלא לו שאלתו בן מר ור [א]הרן
 7. תנצבה שא שלום גדול ממנו בלא חקר
 8. וברכות עד אין קצבה וי/ו/דע לך יקירינו כי תפילותינו
 9. וברכותינו עליך עליך (!) תמיד בירושלים ובהר הז[י]תים
 10. בימי החגים בכלל כל קהילות אחינו ישראל [ ]
 11. אלהינו ישמע תפלתינו בעדכם ובעד כל י[שראל]
 12. ואתה תידע יקירינו כי אנו בטוחים על רחמי
 13. שמים ועל רוב חסדי אלהינו ועל נדבות אחינו
 14. ישראל אשר יזכרונו בהם ועתה בני ארץ ישראל
 15. עדיין הם מתעסקים בכנסיותיהם וכבר נדחקנו
 16. ואנו שואלים ממך יקירינו שתנהוג עמנו כמנהגך
 17. הטוב לפי ש[אנ]ו דחוקים ביותר תפתח ידך הטובה
 18. בנפש רחבה [למ]ען שיהיה לך שכר טוב מאלה[ינו]
 19. גם אנו[ ] שבחך[ ]ה[ ]
 20. עמנו ות[ ]
 21. למצוות[ ]
 22. ישגה וידגה נצח סלה ישע טוב

תרגום

ENA 4020.23 2

2

verso

 1. ליקירינו וזקינינו מר ור נתנאל השולחני שמרו צור
 2. בן מר ור אהרן תנצבה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 4020.23: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain