מכתב: ENA 4020.19

מכתב ENA 4020.19

תגים

תיאור

Letter from the Jerusalemites to Bishr ibn Ghalib, the parnas of Fustat, apparently 1024.

ENA 4020.19 1

1

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. ] ועודף ברכות ועטור ישועות וענוד שם טוב [ ]
 2. של]ומות והצלחות והבטחות שתהיינה לכקמר בשר
 3. ] הטוב המכובד והמיוקר הטוב במעשיו הכשר
 4. ] צדקות [ ] מכובד נכבד בן כקמ גאלב [ ]
 5. ] זקנינו אנו אחיך אנשי ירושלים הדלים ה[ ]
 6. הנ]תונים מרמס לכל עובר אשר כל אחי[
 7. ]ינו ולא דיינו העוני אשר ידענו וה[
 8. ] בעלי המס מאה ועשרים זהובים נותרים אשר [ ]
 9. ] ובשנה הזאת נשאר עלינו שלשים זהובים [ ]
 10. י]שלם מן הרבנים מי שידו משגת לתת מס [ ]
 11. ]ם ידיהם פשוטה לקבל צדקות משוטטים [ ]
 12. ] והצרכנו לקחת ברבית אלו הזהובים בכל [ ]
 13. כלי ה]קדש משכונות ושלחנו אליכם שליח זקיננו [ ]
 14. לחסדי] שמים ולחסדכם וכששב שלוחינו ריקם קר[אנו ]
 15. ] בעלי החוב ובקשו למכור כלי הקדש [ ]
 16. ]רה עמדנו כלנו על מר יעקב הפרנס הכהן ואמרנו
 17. ] תעמד ותלך אל מצרים אל זקינינו אולי תעלה
 18. ]ה זקינינו בבוא שלוחינו אליך תסעדיהו כווסתך
 19. ]היה לעניי ירושלים יד ומשען בחסדך הנאה
 20. כ]די שנכפיל ברכותיך מול היכל יי ותהיה לך עוד
 21. המק]ום ימלא משאלותיך ויטיב אורחותיך וישפיע
 22. ] ותזכה לחזות בנועם יי ולבקר בהיכלו ושלומך
 23. ו]שלום אחיך אנשי ירושלם מעצמים
 24. שלומך<

תרגום

ENA 4020.19 2

2

verso

 1. ] המכובד [ ] המיוקר בן כקמר גאלב נוח עדן
 2. מן אלקדס ישע טוב
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 4020.19: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain