רשימה או טבלה: ENA 4011.35

רשימה או טבלה ENA 4011.35

תגים

תיאור

Money order of the Qodesh. Ca. 1162-63. The judge Shemuel b. Saadya ha-Levi wrote and signed an order to pay 9.5 dirhams to the children of a certain Hiba, the brother of Abu Ishaq al-Mukari, said to be thier share in the revenue of the "Estate of the Jerusalemites." (Information from Gil, Documents, pp. 308 #70)

ENA 4011.35 1

1

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

ENA 4011, f. 35v ed. Gil, Documents, pp. 308 Doc. #70 Money order of the Qodesh. Ca. 1162-63 SH [1-29-87] (P)

 1. ידפעו גבאה רבע אלמקאדסה לאולא[ד]
 2. הבה אכו אבו אבוסחק אלמכארי תסעה דראהם
 3. ונצף ען נציבהם פי רבע אלמקאדסה
 4. שנת אתעד ושלום
 5. שמואל בר סעדיה הלוי בע

תרגום

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

Verso

 1. The collectors of the Estate of the Jerusalemites shall pay to the children 

 2. of Hiba, the brother of Abū (I)sḥaq al-Mukārī, 9 1/2 dir.

 3. from their share in the Estate of the Jerusalemites 

 4. for the year 1474. Greetings. 

 5. Samuel b. R. Saadya ha-Levi, of blessed memory.

 

ENA 4011.35 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 4011.35: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain