רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 8J23.14

מכתב T-S 8J23.14
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Motzkin, "The Arabic Correspondence of Judge Elijah and his Family" (PhD diss., n.p., 1965), 2.
  כולל digital edition
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה