רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 8J9.17

מסמך משפטי T-S 8J9.17
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה