מסמך משפטי: T-S 8J9.17

מסמך משפטי T-S 8J9.17

תגים

תיאור

Bifolio from a court ledger in the hand of Mevorakh b. Natan (compare Yevr.-Arab. I 1700). Dated: Tishrei-Ḥeshvan 1472 Seleucid = 1160 CE. Fol. 2v: (I) Template of a witness statement for a woman and her mother concerning her dowry. (II) Below right: a document concerning partnership in a house, mentioning Abū Faḍāʾil Yosef b. Yaʿaqov al-Kohen, Ibn al-Faraj b. Marūkh (?), and Abū l-Faḍl Ibn al-Maḡribī the trader. (III) Below left: payment of a debt of five dinars less twelve dirhams in monthly installments. The purveyor (mutasawwiq) Khalaf b. Abū l-Surūr owes Abū l-Munā b. Barakāt. (Information mainly from CUDL and Goitein.)

T-S 8J9.17 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

תרגום

T-S 8J9.17 1v

1v

T-S 8J9.17 2r

2r

T-S 8J9.17 2v

2v

I

 1. אנחט ען פל מן אל
 2. חצרנא אנן העדים ושהדנא עלי פל בנת פל
 3. // חצור // וואלדתהא וחצור מן ערף בהא וצהור כתובתה
 4. מן ידהא ואקנינא מנהא קנין שלם אנהא קד
 5. אסקטת ען רגלהא פל אלאעלאק אלתי יאתי דכרהא
 6. אלמתבותה בבאטנהא והי כית וכית
 7. ודלך בחית אן יכון ען הדה אלאעלאק פי קבצי ופי דמתי
 8. בתורת חוב גמור עשרה דנ' מצריה מחקקה
 9. מצאפה אלי מוכרהא אלמכתוב להא עליה בכתובתה

II

 1. בו אלמני בן ברכאת
 2. [[בן סעיד ]] וכלף אלמתסוק בן אבו אלסרור
 3. ענד כלף לה ה דנא גיר יב'
 4. דרהם יקים בהם לאבי אלמני י
 5. עשרה דרא' כל שהר מן אול מרחשון
 6. אתעב' ומהמא לא יכון מתבות
 7. לא יחתסב לה בה ואקני מן אבי
 8. אלמני אנה ראצי באלצבר ובהדא
 9. אלמבלג חגה ענד
 10. [[אלנדיב]] מחפוט

III

 1. אבן אבו אלפצאיל יוסף בר יעקב
 2. אלכהן בו אלפרג בן מרוך (צ"ל: מרדוך) שריכה פי אל
 3. דאר אלמ במצר בקצר אלשמע
 4. אלדאר אלש אבו אלפצל בן אלמגרבי אל
 5. תאגר
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J9.17: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.