רשומה קשורה ל-מכתב: ENA NS I.4

מכתב ENA NS I.4
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, "אוטוגראפים מידו של ר' יהודה הלוי‎" (in Hebrew), Tarbiz / תרביץ‎ 25, no. 4 (n.p.: Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, 1956), 319-412.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 407
  • pp. 407
 2. ציטוט
  S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • ח37
  • ח37
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, "Judaeo-Arabic Letters from Spain (early twelfth century)," in Orientalia Hispanica ed. J.M. Barral (Leiden: Brill, 1974), 331-350.
  כולל digital translation