מכתב: ENA 3765.6

מכתב ENA 3765.6

תגים

תיאור

Letter (fragment) from Daniel b. Azarya (ca. 1055) to Eli b. Amram, Fustat, 1052.

ENA 3765.6 1

1

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. ויטריחו עלינו בשאילותם אבל נעשה אנו כפי היכולת
 2. להשיב דברים טובים ולהעביר העתים ולחתך הזמנים
 3. עד אשר תנוח דעתם ויתרצו בריכוך אומר ונעשה
 4. עם נכבדנו החבר המעולה מה שהוא ראוי לו ולא נניח
 5. יגיעהו לריק ונאכילהו פרי אהבתו לנו יבטח על אהבתינו
 6. וידע כי מקומו חשוב ויקר וידוע בטוב פועל לא שכחנו
 7. ולא נשכח לא עזבנו ולא נעזוב חס ושלום כי אם
 8. נשלם בעזרת אלהינו אם יתן חיים תמור הפרוטה
 9. שקלים וחילוף השקל כמה מנים אבל טוב ארך אפים
 10. מגבור ומושל ברוחו מלוכד עיר ואשר נתירא שמא
 11. תומעט אימתו על הציבור ומלתו לא תשמע הנה בעזרת
 12. צור נשגר כתב אל הקהל בתינוי שבחו וזכר אשרו
 13. ונצום לחזקהו ולאמצהו ולסעדהו כדי להוציא הדין לאמתו
 14. ולהיות משפטיו מקובלים ומי שיעיז פנים נשלח בו חצים
 15. שנונים ישתדל ואל יתרשל יבטח ביי והוא יסעדנו ישלך
 16. עליו יהב ולא יתן למוט רגלו ודי לכמותו מה שחקקנו
 17. ראוי לו להתדיר כתביו בלב טוב וחזק ואמיץ בעזרון צורו
 18. ויזכור שלומותיו וטובותיו וצרכיו ויי יפיקהו לרצון ושלום
 19. שלום ישא מהאל רם ונשא נצח סלה ישועה
 20. דניאל הנשיא ראש ישיבת גאון יעקוב

תרגום

ENA 3765.6 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 3765.6: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain