רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 16.147

מסמך משפטי T-S 16.147
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Gershon Weiss, "Legal Documents Written by the Court Clerk Halfon Ben Manasse (Dated 1100-1138)" (PhD diss., n.p., 1970).
  למהדורה ראה
  • Doc. 78