מכתב: ENA 3014.3

מכתב ENA 3014.3

תגים

תיאור

Account, private, written by Nahray b. Nissim. Dating: ca. 1061 CE. Nissim b. Ishaq, for whom the account was made, is probably ha-Tahirti. Mentions silk and lacquer and other goods from Sicily, as well as pearls that were exported to Sicily, as well as transactions in Tripoli. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, #281 and Shelomo Simonsohn, The Jews in Sicily, 1997, 275.) VMR. EMS.

ENA 3014.3 recto

recto

תיעתוק

A. L. Udovitch, unpublished editions.
 1. [וצל ח]סאב רב נסי[ם (בן אסחק זל ותצמן) אן אלדי צחב אל
 2. ....מן אלכלטה בקית אלסא....... לה במא אסק[ט ]......
 3. אלנפקה קפג' דינ' ורב' וסדס ו<' קיר'
 4. ..בקי לנא פי טראבלס מ' רטל [באל]צקלי לאך ופי צקליה ליבעאה
 5. .... (כצ ין אן ) אלעין בי (ן) אלתלת סא' דינ' ותמן
 6. נפקה (עלי) בנת אכתי בידיהם כב' דינ'
 7. ......בקיה חסאב כאצתכם מן אלדפתר אלכביר לב' דינ' אלא קיר' וחבה..
 8. (ממא יכצכם) מן בקיה אלכלטה אלקדימה מן אלדפתר
 9. אלכביר [וגמ]לתהא ..ו' דינ' ו<'ותלת (בחק אל[כלטה])
 10. ותמן ..קאן .........
 11. דלך סט' דינ'
 12. באקי להם ח' דנא' (אלא ח' בתין)
 13. .. אלי חצל פי אללאך אלדי פי אל
 14. אלאלהרילאג אלדי בינה כאן (לי) פי אלגמיע
 15. יסתופ אלבקיה
 16. ואמא אלחריר אלדי וצל מן סקליה מן תמן אללולו
 17. כאן וצל פי סנה כסאיד אלחריר וכאן הו פי נפסה
 18. מקארב בר.... לדאר אבן רגא ומאת
 19. אבן רגא ומא ולדה בעדה ות'וי אלחריר בעד מא
 20. וזננא ענה אלמונה

תרגום

ENA 3014.3 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 3014.3: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain