רשימה או טבלה: ENA 2808.63

רשימה או טבלה ENA 2808.63

תגים

תיאור

Account of the Qodesh: building expenditures, ca. 1040. List of expenses, beautifully written by Yefet b. David b. Shekhanya. Materials for the construction of a ceiling are being prepared. Work on a "wind catcher," plastering, supplies of clay, and sewage work are also among the items listed. Clay is paid for after having been weighed by "the Christian," obviously a Copt, the Copts being much involved in building work. Mentions a wind catcher (bādhanj). (Information from Gil, Documents, pp. 187 #18)

ENA 2808.63 1

1

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

Gil, Documents, pp. 187-188 Doc. #18, ENA 2808, f. 63Building expenditures ca. 1040SH [10-24-86]

 1. דרהם תמן סבעה חזם שועב ארבעה עשר דר תמן חזמ[ה]
 2. חבל חמסה דר תמן סיתה חזן גריד נצף ורבע דינאר
 3. לנשר כשב אלבאדהנג דרהמין ונצף ורבע ואיצא עמל אלבנא
 4. יום פי קצר חמוד אגרתה מע אגרה אלרקאץ סיתה דר`
 5. ונצף תמן שועב רבע ותומן דינאר ואיצא מלייטין פי
 6. קאעה אבו אלפרג וגירה ותלתה רקאצין כמסה עשר דר
 7. ונצף סקא ען ארבעה דר ורבע בנא פי חיט אלמסתחם
 8. ורקאץ סיטה דר ונצף אגרה רקאץ גרבל תוראב דרהמין
 9. ונצף ואגרה עמל פי אלתוראב אלדי פי קצר חמוד דרהמין
 10. ונצף נקל תוראב בעד //מא//וזן אלנצראני ארבעה דר תמן תבן
 11. [ ]אבו אלפרג דרהם ונצף חזמתין חבל וחזמה אכרי
 12. [ ]עשרה דר ונצף ועמל אלמזרב יומין פי
 13. [ ]תמן מסאמיר דרהם נשר
 14. [ ק]צב תולת דינאר
 15. [ ]תנאב ללבית
 16. [ ]ותולתין

תרגום

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

Recto

 1. dirhem. Paid for 7 bundles of twigs, 14 dir. Paid for a bundle 

 2. of ropes, 5 dir. Paid for 6 bundles of palm branches, 3/4 dinar. 

 3. For sawing the wood for the bādhanj, 2 3/4 dir. Plus, work of the mason 

 4. (4-5) for one day in the qaṣr of Ḥāmūd, his wages, including the wages of the helper, 6 1⁄2 dir. Paid for twigs, ¼ + 1⁄8 dinar. Plus, 2 plasterers at 

 5.  
 6. (6-7) the qāʿa of Abūʾl-Faraj and others, and 3 helpers, 15 1⁄2 dir. A water carrier, for 4 1⁄4 dir. A mason at the wall of the bath house,

 7.  
 8. (8-10) and a helper, 6 1⁄2 dir. Wages of a helper who sifted the earth, 2 1⁄2 dir. Wages for the work done with the earth that is in the qaṣr of Ḥāmūd, 2 1⁄2 dir. Transportation of the earth after having weighed it, (paid) to the Christian, 4 dir. Paid for straw 

 9.  
 10.  
 11. .... Abūʾl-Faraj, 1 1⁄2 dir. Two bundles of ropes, plus another bundle, 

 12. .... 10 1⁄2 dir. For work at the gutter, 2 days, at 

 13. .... Paid for nails, 1 dir. Sawing 

 14. .... reeds, 1/3 dinar 

 15. …. Clothes (?) for the room

 16. …. and ⅔ …. 

 

ENA 2808.63 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2808.63: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain