רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 2805.8 + ENA 1822a.28

מכתב ENA 2805.8 + ENA 1822a.28
 1. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #454
 2. ציטוט
  A. L. Udovitch, unpublished editions.
  כולל digital edition