מכתב: Moss. VII,141

מכתב Moss. VII,141

תגים

תיאור

Letter from Isma’il b. Farah from Alexandria, to Nahray b. Nissim, Fustat. Dating (Gil): ca. 1060. The letter deals with shipments of goods that arrived in Alexandria and are being sent to Fustat. Mentions difficulties in selling wax. Nahray sold Isma’il’s old grain and bought new grain for him. In Alexandria, they are expecting the first ships (the letter is from the beginning of Tammuz). Mentions details about ships that left the Maghreb but are still on their way. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 3, #497) VMR

Moss. VII,141 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

recto

 1. סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם תאידך וסלאמתך וסעאדתך לו כלון מן תמוז

 2. ואלחאל סלאמה תקדמת כתבי אליך עדה קבל וצול כתאבך ובאלאמס ביד אל

 3. פיג גואב לכתאבך ואעלמתך מא דכלתה עלי קלבי מן אלסרור בקראה

 4. כתבך ופרחי בך ואללה תעאלי יגהדני לך אכתר ואכבר אד אנך אהל אלחק

 5. ומחק ומסתחק וקד תקדם סואלי לך פי חדית מא כאן לי עלי ידיי סידי

 6. אבו סהל ותשד עלי ידה פי אנפאדה וקד טלע באלאמס אסמעיל בן אלבוני

 7. אלסכנדראני אליהודי תעלמה תגדה ענד חנין או פי דאר אלבזאר פאן לם תלחק

 8. עמר בן אלחמאמי אלמסלם תכון ביד הבה אליהודי או מע מן יופק אללה מא

 9. אעול עלי אחד אלי עלי תופיק אללה ומא יסבבה סבב כיר אן שא אללה לך ולנא ולכל

 10. ישראל וכדלך אלחאמל תבדל פיה אלמגהוד ותקבץ תמנה ואלשמע אלדי בין

 11. סלימאן יסידי אבו אסחק ברהון //אנא אסאלך פי ביעה// מא לבקיאה וגה תביעה באלקסם ואלרזק ולמולאי

 12. אלשיך אבו אצחק עלו אלראי תבלגה סלאמי ותסאלה סואלי פי מא יתבקא לסלימאן

 13. תקבצה אנת יאמולאי אן שא אללה ותציפה לתמן הדא אלחאמל ותנפד אלי במא [       ]

 14. תיסר מסרע דכר מולאי חדית אלקמח ותפצלה ואנעאמה בביעה ובדלה בגדיד סאלת

 15. אן יכון ג תלאליס ומא בקי עלי אקבצה פעלת מנא מתפצל אלחדית ען אלמראכב צח אן

recto - right margin

 1. ניף כ מרכב פי גזאיר אלקרשי ובקיתהא פי גזירה אלרתם ויקולו מא

 2. עדא מנהא אחד וקארב אלנטאע סידי אבו אצחק אברהם קבץ רחלך פי

 3. גמלה רחל סידי אבו אצחק ברהון ומרדוך פי אלריף

תרגום

Moss. VII,141 1v

1v

verso

 1. ויסר ימולא<י> צאלח פי גזאיר אלחמאם ואללכי פי אלכנאיס ולם יצל מן בלד אל

 2. רום אלי [        ] ואחדה ומא טרא מן אלאכבאר אנא אכאתב סידי בהא וב[ ]

 3. לו וצלת למא [            ] בך לנבק…ענך פיה לאכן אכאך ואהבאך [ ]

 4. זאדך אללה מן כל מזיד כיר ואגהדני מנך כיר מנך ולא תועדני ונקול אני

 5. נפעל אנא אסאלך אלאנגאז פי מא סאלתך פיה ונעלם אנך תפרג ענא בדינ

 6. ואחד תנפדה אלי אד אנא מ[ ]ר לדרהם [ ]

 7. [             ]לך ארגו [            ] אללה יחסן אלעאקבה תכתץ אפצל אלסלם ומולאי אלשיכאן

 8. אלב[      ] אלסלם וסידי אבא אצחק ברהון אלסלם ומן סאל ענא אלסלם ואבא יעקוב יוסף וואלדתה אל

 9. סלם ושלום

verso - bottom margin - address

 1. לסידי ומולאי אבי יחיי נהראי בן נסים נע מן אסמעיל בן פרח נע

 2. אטאל אללה בקאה ואדאם תאידה וסלאמתה

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Moss. VII,141: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.