מכתב: ENA 2805.17

מכתב ENA 2805.17

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Letter from Salāmah b. Ibrahīm (Būṣīr) to Nahray b. Nissim (Fustat). Ca. 1053. The writer is preparing flax to be loaded onto ships for Nahray b. Nissim and his relatives Isaac b. Barhūn al-Taherti and Moses b. Barhūn al-Taherti. The writer also mentions rice, olives, and honey. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 4, #765.)

ENA 2805.17 1

1

תיעתוק

A. L. Udovitch, Unpublished editions.

ENA 2805, f. 17a, ed. A.L. Udovitch Letter from Solomon b. Abraham to Nahray b. Nissim, ca. 1045-1096. Z.F. 5-24-90 (p)

 1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם עזה [ותאידה]
 2. וסעאדתה אעלם מולאי אני קד חמלת פי אלעשארי יז אעדאל לך
 3. ולשיך אבו אלסרור ולם אתמכן מן חמל שי אכר ואנא אן
 4. שא אללה אדא וצל עשארי עמר חמלת פיה בקיה אלכתאן
 5. מע מא אשדה ואלספתגה ג כתאן טנסא ק
 6. ח' אעדאל ובקי מנה קנטרין ונצף פאן כאן צאחב
 7. אלעדל ינפד מא ישתרא בה בקיה אלעדל
 8. אקבץ בקיה אלכתאן מן קאסם ואשדה
 9. בקיה אלכתאן וצרה יהושע בן נתן
 10. אעדאל צחבת

Margin

 1. מן גרא אל מלא וגדה
 2. אלארז

Top

 1. אבו מולאי
 2. ותכץ מולאי
 3. אלכהן באלסלאם
 4. ותקול לה אלארז
 1. ואל ל דינ'
 2. אלנצף אלקנטא
 3. והו קליל פאן
 4. אכתאר
 5. אנפדת לה
 6. גיד
 1. אלשיך אבו
 2. פי

תרגום

ENA 2805.17 2

2

Side II

 1. אלוצול אלדי אס פאני [ ] אך מן גהתה ולא תס גרה
 2. חתי תקבץ אלחואיג אללה והו חסבי ועליה תוכלת

Address

 1. מולאי אלשיך אבו יחיי נהראי בן נסים סלאמה בן אברהים
 2. ננ'
 3. אטאל אללה בקאה ואדאם עזה ותאידה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2805.17: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain