רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 2805.16

מכתב ENA 2805.16
 1. ציטוט
  A. L. Udovitch, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
  כולל digital edition
 2. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.
  למהדורה ראה
  • #307, pp.10-14
 3. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  כולל digital edition
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה