רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S Misc.27.3.2 + ENA 4020.41

מסמך משפטי T-S Misc.27.3.2 + ENA 4020.41
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 7 (unpublished)‎ (in Hebrew).
  למהדורה ראה
  • ז33
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, Letters of Medieval Jewish Traders (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1973).
  לתרגום ראה
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה