מכתב: ENA 2804.8

מכתב ENA 2804.8

תגים

תיאור

Letter from Shelomo ha-Kohen Gaon b. Yehosef to Efrayim b. Shemarya, in Fustat, spring 1025.

ENA 2804.8 1

1

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. [שאלו שלום ירו]שלם ישליו אוהביך
 2. [אם אשכחך ירושלם תשכח ימי]ני וירוש תעלה על לבבכם
 3. [ ]שיר נעימות ואת שיר ברכות שמורות וערוכות
 4. [ ]בות ואכסוף לנחמות תמימות מסויימות
 5. [ ]לים ישרים לשאול בם רב תגרים ומומחה לחבירים
 6. [ ]ל מהללים לדורך מסלולים ביושר מפעלים
 7. [ ] ורב אפרים החבר הממונה לדין ירושה ועזב[ון]
 8. [ ] נבון גם לסמוך יד ניצרך מעני ועלבון ישמרהו צורו
 9. [ ל] הנזירו כתר חכמה וזר יראה עם כללי התפארה
 10. [ בן מר ורב שמריה] המלמד ת נ צ ב ה מנו אחיך בני
 11. [ כ]ת הרבנים אשר בשער הכהן שוכנים האבילים
 12. [ ה]נגונים אשר הוקרו בקורות רעות וצרות מריעות
 13. [ ]ות בריחוק ישועות ונידוד תשועות במיתת הכשירים
 14. [ ]ם וגמירת הזקינים ופיסת האמונים ונתקיים מק שכת הושיעה
 15. [י'י כי גמר] חסיד [כי] פסו אמונים מבני אדם ואזלת יד מנו ודללה ומכתינו אנושה
 16. [ ] באין ארוכה ותעלה כי היה דיינו המס הכבד עלינו שהיה בתחילה על מאה
 17. [זהובים] והיה רובו יוצא משכר החנויות אשר ברמלה ועכשיו ספו//רוב// האנשים ולא
 18. [נשארו אל]א מעט קשים וכל שכן כי הוטלו עלינו עונשים אשר הגוף מתישים
 19. [ ] אשר לא סיברנו לעמוד במקצתם כי העונש המוטל על המדינה
 20. [חמשה] עשר אלף זהובים והמוסף עליהם כששת אלפים נפל על היהודים
 21. [ ] שלשת אלפים עלינו וכנגדן על אחינו ונתננו אנו שני אלפים וחמש
 22. [מאות זהובים עד] שיצאנו מכל שהיה לנו ריקים ערומים עצובים עניים ולא נשאר
 23. [לאיש בבית] אפילו כסות עצמו או כלי ביתו ויש ממנו מי שמשכן ביתו בריבית
 24. [כדי לשל]ם ויש ממנו מי שמכרו כל עיקר והרבה מתו תחת הייסורין כי היה
 25. [מי שהטיל דופ]י בהם שיש להם והיכם בלי חמלה ולא נמצא להם דבר ויש מי
 26. [שהטמין] עצמו בבורות מפני תוקף המלקיות וחוזק הייסורין ועם כל זאת
 27. [ ] אלא לאלפים וחמש מאות עם המס הניכפל שני פעמים
 28. [והוצרכנו לק]חת השאר חמש מאות בקרוב לאלף משרי המדינה וכן לקחו גם
 29. [יושבי הצ]לע וגילגלו העת לפי תוקף השעה ופסיקת הדרכים וקפיחת
 30. [ ]ל ל[ ]פריעת הרבית ותבע כל אחד

....

תרגום

ENA 2804.8 2

2

verso

 1. [ליקר[ כב קדושת מרנא ורבנא אפרים [החב]ר
 2. [יהי אל בעזרו ו[מכל צר לנצרו בן רבנא שמריה המלמד נבע ישע יוחש <
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2804.8: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain