סמי ספרותי: ENA 4011.3

סמי ספרותי ENA 4011.3

תגים

תיאור

Colophon or ownership note on a book cover. 'This booklet belongs to Yiṣḥaq b. Ghālib ha-Ḥazzan (the cantor).' Dating: first half of the 12th century, assuming this is the same Yiṣḥaq b. Ghālib who signed documents by Ḥalfon b. Menashshe (e.g., Bodl. MS heb. b 11/31). On the other side, a dirge in Judaeo-Arabic.

ENA 4011.3 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 4011.3 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 4011.3: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain