מסמך משפטי: ENA 4010.9

מסמך משפטי ENA 4010.9

תיאור

Recto: Power of attorney. Netanʾel b. Yefet b. Meshullam known as Ibn Ḥirbish permits a certain individual to collect all that is due to his late father in al-Mahdiyya. Same cluster: T-S 16.141 (PGPID 7413), T-S 20.105 (PGPID 7529), and ENA 4010.9 (PGPID 6785). (Information from Goitein's index card.)

ENA 4010.9 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 4010.9 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 4010.9: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain