מסמך משפטי: ENA 4010.9

מסמך משפטי ENA 4010.9

תיאור

Verso: Legal document involving al-Rayyis Abū l-Bayān (Moshe) b. Mevorakh. Many names are mentioned. Needs examination.

ENA 4010.9 2

2

תיעתוק

תרגום

ENA 4010.9 1

1
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 4010.9: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain