מסמך משפטי: ENA 2808.49

מסמך משפטי ENA 2808.49

תגים

תיאור

Unsigned copy of a contract between Abū l-Bahāʾ b. Abū l-Mufaḍḍal and Abū l-ʿIzz (all called 'al-rayyis,' probably meaning physician here). Concerning 91 + 9 = 100 jars of laṭaf wine and 657.5 "broken" dirhams of Egyptian currency. In the damaged part, something about becoming vinegar when clay seals are not broken. Dating: ca. 1220 CE. Handwriting of Shelomo b. Eliyyahu? (Information in part from Goitein's index card and Ekaterina Pukhovaia.)

ENA 2808.49 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 2808.49 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2808.49: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain