רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 2808.29

מכתב ENA 2808.29
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה