מכתב: ENA 2739.18

מכתב ENA 2739.18

תגים

תיאור

Letter in the hand of Daniel b. Azarya, ca. 1051-1062.

ENA 2739.18 1

1

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

ENA 2739, f. 18, ed. Gil, Palestine, Pt. 2, p. 700 (Doc. #383), C.T., 6-25-86 (P) Fragment in the hand of Daniel b. Azarya, ca. 1051-1062.

 1. זקיננו וחשובנו ונכבדנו ויקירנו כב קד מר ור דו[יד
 2. יברכהו אלהינו וישמרהו ויעזרהו וינ[צרהו
 3. ויסוככהו באברת[ו] ויתמכהו בימין צדק[ו
 4. ישא זקיננו רוב שלום עד בלי ירח מאדון ה[שלום
 5. פליטת עיר הקודש כת הרבנים העניים הא[
 6. על חייו השואלים שלומו והדורשים טובתו [
 7. להאריך ימים בטוב ולמשוך שנותיו בנעימ[ים
 8. מר ר משולם אחיו לשימהו ברכה בקרב ה[ארץ
 9. [ ] ולא נעלם ממנו יגוננהו מלכנו
 10. [ ] והחוקים הקבועים והענשי[ם
 11. [ולולא] רחמי אלהינו וש[

תרגום

ENA 2739.18 2

2

Verso

 1. ] נכבדנו וחשובנו כב גד קד מר ור דויד ביר שלמה [ ]
 2. ה]זקן היקר והחשוב יברכ[הו] אל[הינו
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2739.18: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain