מכתב: ENA 2727.55

מכתב ENA 2727.55

תגים

תיאור

Letter from Shelomo b. Eliyyahu, apparently addressed to Makārim, who is probably the same as Abū l-Makārim b. al-Talmid Abū l-Riḍā. In Judaeo-Arabic. The letter opens "may God judge between Barakāt b. al-Dayyān [=me] and Makārim [=you]." He goes on to chastise Makārim for quarreling with Shelomo's brother Abū Zikrī. Several more people are mentioned, including Shelomo's cousin (ibn khāla) Abū l-ʿIzz, Fayrūz the ghulām of Ḥananel (b. Shemuel), and Surūr. ASE

ENA 2727.55 1

1

תיעתוק

Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).
 1. בר
 2. ישפוט השם בין ברכאת בן אלד/י/אן ובין מכארם
 3. לא שך אן פי קלב אלשיך אבי אלמכארם אבן אלשיך
 4. אלתלמיד אבו אלרצא החכם והנבון נע דחול מן
 5. סבב כצאמה מע אכי אבו זכרי ואכבא בגצה
 6. אכי וטלב יקאצצני בשהאדתי עלי אבי אלעז בן
 7. כאלתי ולא שך אנה קאל אלמחאל ב . . חצרת
 8. פי קצייתה מע פירוז גל[אם רב]נו חננאל שצ
 9. ואנא מא חצרת פי קצייתהם לאני אלאכר מע מולאי
 10. ארור(?) מן תכלם בינהם [. . . . . .] אלי רדי או מן
 11. . . ב עלי אבי אלעז . . . [. . . . . . .] . . . ושלום
 12. אלממלוך [שלמה] הצעיר בירבי אליה סט

תרגום

ENA 2727.55 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2727.55: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain