מסמך משפטי: ENA 2727.18d

מסמך משפטי ENA 2727.18d

תגים

תיאור

Verso: Legal agreement. Probably in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Avigayil bt. Eliyya ha-Kohen gives her husband David b. Eliyya the right to remarry his divorcee Ḥasana bt. Yehuda. The bottom of the document is not preserved, so we do not know if there are signatures or not. This document may be the notes of the scribe or the court rather than the legal agreement itself. On recto (see separate record) there is a fragment from a letter by an untrained hand.

ENA 2727.18d 2

2

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
  1. דויד בר אליה נע
  2. אביגיל בת אליה הכהן סט
  3. ארתצת במראגעתה
  4. למטלקתה חסנה בת יהודה
  5. בעד אן כתב להא עליה ותיקה
  6. באומות העולם בלה דינ' דין חאל
  7. [וא]סתקר אידאעהא ענד אבו אלפרג
  8. [ ] אלמסטאס בר אליקים
  9. [ ] אנה לא יסכן אל[זוגתין]

תרגום

ENA 2727.18d 1

1
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2727.18d: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain