רשימה או טבלה: ENA 2559.3

רשימה או טבלה ENA 2559.3

תגים

תיאור

Account for building operations. Dating: (mentions expenses for a period from Elul 1466 to Shevaṭ 1467 Seleucid, so likely shortly after Shevaṭ 1467 Seleucid, which ended in January 1156 CE. Very damaged fragment of a leaf, in which several entries in an accounting of building operations are preserved. Dar al-Kāzarūnī is mentioned, also known from other documents. Data about plastering, building, and carpentry work are included. (Information from Gil, Documents, pp. 285 #58)

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
 1. עמל אלמעגנה סבעה דראהם
 2. מלייט ורקאצין סבעה דראהם
 3. מא טין וסאס דרהמין
 4. וכיל פי תלאתה איאם ארבעה
 5. דראהם ונצף
 6. דאר אלכאזרוני רמי תראב

II

 1. דאר אל[
 2. תלאת[ה
 3. גבס דר[
 4. בנא ורקאץ [
 5. גדא נצף ד[ר
 6. רקאץ [

תרגום

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

Recto, I

 1. For the kneading work, 7 dir. 

 2. A plasterer and helpers, 7 dir. 

 3. Water, clay, and oakum, 2 dir. 

 4. (4-5) An overseer for three days, 4 1⁄2 dir. 

 5.  
 6. Dār al-Kāzirūni, removal of garbage .... 

 

Recto, II

 1. Dār al- .... 

 2. 3 .... 

 3. gypsum .... 

 4. A mason and a helper ....

 5. A meal, 1/2 dir.....

 6. A helper….

 

b (verso)

 1. [ ]ו מראה
 2. [ ]
 3. [ ] תלאתה
 4. [ ] נצף דרהם
 5. [ ] רקאצין סתה
 6. [ ] אלקאעה

II

 1. אלתצרף פי עמארה ותרמים
 2. מדה אלסתה שהור אל[
 3. אל[תי] אולהא חדש אלול שנת אתסו
 4. ואכרהא חדש שבט שנת אתסז
 5. נגאר פי בית הכנסת דרהם ונצף
 6. גריר איצא סתה דראהם ונצף

Verso, I

 1. (1-2) … and a woman. . . .

 2.  
 3. . . . . 3

 4. . . . . 1/2 dir. 

 5. .... helpers, 6 

 6. . ... the qāʿa.

 

Verso, II

 1. The expenditure for building work and repairs, 

 2. for the six months ... 

 3. beginning with the month of Elul of the year 1466,
 4. and ending with the month of Shevat of the year 1467: 

 5. A carpenter in the synagogue, 1 1/2. 

 6. Plus, palm branches, 6 1⁄2 dir.