רשומה קשורה ל-מכתב: DK 228.3 (alt: 228/B, XIX)

מכתב DK 228.3 (alt: 228/B, XIX)
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Yusuf Umrethwala, PGP Translations (n.p., 2023).
  כולל digital translation
 3. ציטוט
  Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
  כולל digital edition