רשומה קשורה ל-מכתב: DK 322 (alt: 14)

מכתב DK 322 (alt: 14)
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #697
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה