רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Bodl. MS heb. f 56/54

מסמך משפטי Bodl. MS heb. f 56/54
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה