מסמך משפטי: Bodl. MS heb. f 56/54

מסמך משפטי Bodl. MS heb. f 56/54

תגים

תיאור

4 entries in a court register. (a) Record of marriage conditions. Groom: Abū Zikrī al-Kattanānī b. Aharon. Bride: Sitt al-Nās bt. Isḥāq. Delayed marriage payment: 10 dinars. Trousseau: total value 75 dinars (and Goitein checked the math!). (Information in part from Goitein's index cards.)

Bodl. MS heb. f 56/54 54 recto

54 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 56/54 54 verso

54 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום