מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 68/99

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 68/99

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2019

תיאור

Legal testimony. Location: Alexandria. Dated: Sunday, 11 Tammuz 4912 AM = 15 June 1152 CE, under the authority of the Nagid Shemuel b. Ḥananya. Witnesses: Mevorakh b. Natan ha-Kohen; Shelomo b. Ṭahor ha-Kohen; Yiṣḥaq b. Yosef Yerushalmi (also signs T-S 13J3.4 (PGPID 1113)). The two litigants (mutashājirīn) are Shemuel b. Yehuda Ibn Asad and ʿUlla b. Yeshuʿa Ibn al-ʿIrāqī. They appear before the court together with a messenger of the Muslim qāḍī, and all agree that they will annul a previous agreement made before a Jewish court and make a similar agreement in Muslim court. (Information in part from Goitein's note card and PGP signatures database.)

Bodl. MS heb. d 68/99 99 recto

99 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 68/99 99 verso

99 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום