מסמך משפטי: T-S 13J3.4

מסמך משפטי T-S 13J3.4

תגים

תיאור

Court record regulating the inheritance of the estate left behind by a Jewish merchant who drowned at sea near Alexandria. His estate was transferred to the Jewish court of Alexandria by the Sahib al-Mawarith (the Muslim judge in charge of estates). The handwriting is that of Amram b. Yiṣḥaq, the relative of Ḥalfon b. Nethanel, who was from Alexandria. (Information from Frenkel; Goitein sets the date as Tevet 4903/January 1143). On verso there is a literary text in Judaeo-Arabic discussing creation.

T-S 13J3.4 1r

1r

תיעתוק

Miriam Frenkel, The Compassionate and Benevolent: The Leading Elite in the Jewish Community of Alexandria in the Middle Ages‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2006).

Recto

 1. [ ] דחתימין [ ]ש לתחתא בכתבא דנן ען ה[ ]
 2. למא וצל אלתוקיע אלעאל זאדה אללה שרפא ועלוא פי מא תכץ בתרכה יוסף בר שמואל דיד[יע].
 3. בן צבאח אלדי גרק פי אלבחר קריב מן סכנדרייה [ח]מאהא אללה תעאלי ונקלת אלתרכה [מן]
 4. תחת יד צאחב מוארית אלגויים אלי תחת יד בית דין דבאסכנריא דממנא מפי
 5. אדוננו נגידנו שמואל הנגיד הגואל נגיד עם יי' צבאות שר השרים ונגיד הנגיד[ים]
 6. עוז כל בית ישראל גביר הגבירים ימין המלוכה נזר הנשיאות ירום הודו ויגדל כבו[דו]
 7. וכאן אלואצל בהדא אלתוקיע מר' ור' שלמה הלוי ביר' שמואל נ'ע' חצרנא פי אלדאר
 8. אלגדידה בחצרה אלקאצי אלמכין וחצרה שאהדין עדלין ובמחצר מן כתאב אלדיואן
 9. אלמעמור ואחצרת מכדה חריר מחזומה ופיהא לוח מנקוש עליה ערבי ועבראני
 10. יוסף בר שמואל בן צבאח וכדלך אלרסם עלי טאהרהא פוזן מא פיהא מן אלחריר אלכז
 11. אלוסט פכאן וזנה אחד וארבעין רטלא ונצף ורבע רטל עדד אללחם ארבעה ותמנין
 12. לחמה ואלכזאש אלמקשור וגיר מקשור מאיה רטלא ורטלין ונצף עדד אללחם
 13. מאיה ואחדה ותמניה ותסעין לחמה פבענא מן אלכזאש בארבעה עשר דינארא
 14. ורבע אתני עשר רטל ונצף כזאש ואלבאקי מודע פי בית דין ואנצאפת
 15. הדה אלארבעה עשר דינארא ורבע אלי תמן חואייג' מטלטלין גא מבלג תמנהא מאתי
 16. דרהם וסתה ותלאתין דרהמא צרפהא סתה דנאניר וכמסה עשר קיראט צארת אלגמלתין
 17. ואחד ועשרין דינאר אלא תמן כרג' מן דלך מכס סבעה דנאניר וקיראט ונצף כרי מרכב
 18. תלאתה דנאניר ותלת אלדי אחצר אלתוקיע ומונתה ומא יליהם סתה דנאניר ונצף רסום.
 19. וכרי מכזן וחזאם ונואיב דינאר ואחד וקיראט אלגמלה תמניה עשר דינארא אלא
 20. קיראט ונצף אלבאקי דינארין ותלתי ורבע ונצף קיראט וקומנא אלכז פכאן קימתה
 21. תמניה וסבעון דינארא בעד טרח דינאר ורבע ען כיוט וקימה אלכזאש ואלמקשור
 22. מאיה דינאר ואחדה ואתני עשר דינאר ונצף יכון קימה גמיע אלחריר מאיה דינארא
 23. ואחדה ותסעון דינארא ונצף וען באקי אלמטלטלין עינא דינארין ותלתי ורבע ונצף קי[ראט]
 24. ואנהינא [ ] דלך ואתבתנאה נסכתין פי אלעשר ואלאכיר מן שהר טבת דשנת ד'ת'ת'ק'ג'
 25. ליצירה בנא אמון דעל כיף ימא רבא מותבה רשותיה דאדוננו שמואל הנגיד הגדול
 26. נגיד עם יי' צבאות ירום הודו ויגדל כבודו נצח לזכו ולראיה שריר וקיים.

                                              י' ר' ו' ש'

 1. אהרן ביר' ישועה הרופא ז'צ'ל' יצחק ביר יוסף
 2.                                          ל' מ' י'

יפת הלוי ב'ר' עולה נ'ע'

Remarks הערות

 1. שלמה בר שמואל: כנראה אחיו של הסוחר שנפטר.
 2. הקאצ'י אלמכין: כנראה אחד ממשפחת הקאצ'ים שנשאו תארים עם הרכיב 'מכין'. אחד הקאצ'ים הבולטים, 'מכין אלדולה', שימש בתקופת אלאאמר באחכאם אללה (1153-1133), ראו סאלם, עמ' 21-19. והוא מתאים למסמך שלפנינו. הדיואן: כנראה דיואן אלמוארית' [= משרד הירושות].
 1. שנת ד' ת'ת'ק'ג' ליצירה: היא 1143. כרגיל בכל המסמכים מאלכסנדריה, נרשם התאריך ליצירה.

תרגום

T-S 13J3.4 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J3.4: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.