מכתב: ENA 1822a.23

מכתב ENA 1822a.23

תיאור

Letter about betrothal of minor girls from David b. Daniel.

ENA 1822a.23 3

3

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
 1. בשמך רחמנא
 2. אלדי תעלק בה אבן אלעדי שצ אדאם אללה
 3. [עזה] אבן רבנו לאגל [ ] זוגתה
 4. זוגת והי דון אלבלוג והי יתימה ואמא
 5. הדה אלדי דכר אנהא לם יטהר להא
 6. אל[שער]את בל להא אב יזוגהא פלא
 7. וגה לדפע זיגתהא בל ימציהא
 8. [וליס] תם אמר יכאף מנה ובאללה
 9. אלתקי ושלום
 10. ישועה

תרגום

ENA 1822a.23 4

4

ENA 1822a.23 1

1

ENA 1822a.23 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 1822a.23: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)