רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: ENA 4020.65

מסמך שלטוני ENA 4020.65
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, "Congregation versus Community: An Unknown Chapter in the Communal History of Jewish Palestine,"Jewish Quarterly Review 44, no. 4 (Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 1954), 291-304.
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • pp. 301-2
  • pp. 301-2
 2. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #312
  • #312
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 4. ציטוט
  Marina Rustow, unpublished editions.
  למהדורה ראה