רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 65/2

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 65/2
  1. ציטוט
    Gershon Weiss, "Documents Written by Hillel ben Eli: A Study in the Diplomatics of the Cairo Geniza Documents (MA Thesis)" (PhD diss., n.p., 1967).
    כולל מהדורה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה