רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Bodl. MS heb. c 28/1

מסמך משפטי Bodl. MS heb. c 28/1
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה