מסמך משפטי: Bodl. MS heb. c 28/1

מסמך משפטי Bodl. MS heb. c 28/1

תגים

תיאור

Bill of sale for a female slave. Written and signed by Moshe b. Elʿazar. Also signed by Avraham b. Hillel b. Ṣadoq Av. Location: Cairo. Dated: 5 Kislev 1519 Seleucid, which is 1207 CE. The name of the female slave (here called Heb. shifḥa) is missing. Seller: Shemuel ha-Levi. Buyer: Ḥasan/Yefet ha-Levi known as Ibn al-Batnūnī (אלבתנוני). Price: 21 dinars. (Information in part from Goitein’s index card and from Craig Perry.)

Bodl. MS heb. c 28/1 1 recto

1 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. c 28/1 1 verso

1 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום