רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Bodl. MS heb. b 12/1

מסמך משפטי Bodl. MS heb. b 12/1
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה