מסמך משפטי: Bodl. MS heb. b 12/1

מסמך משפטי Bodl. MS heb. b 12/1

תגים

תיאור

Marriage contract (ketubba). Location: Sunbāṭ (סמבוטיה). Dated: Monday, 1 Ḥeshvan 1445 Seleucid, which is 2 October 1133 Seleucid, under the authority of Maṣliaḥ Gaʾon. Avraham b. Shelomo remarries his divorcee Rafīʿa bt. Shemaʿya. The bride and groom are very poor. Marriage payments: 1 + 3 =4. The dowry consists of 3 items, amounting to 5 dinars. Witnesses include: Elʿazar b. Avraham; Refaʾel b. Eliyya; Menaḥem b. Yosef; ʿAmram b. [...]. (Information in part from Goitein’s index card.)

Bodl. MS heb. b 12/1 1 recto

1 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. b 12/1 1 verso

1 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום