רשומה קשורה ל-מכתב: DK 232.1 (alt: II)

מכתב DK 232.1 (alt: II)
  1. ציטוט
    Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
    כולל digital edition