רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: BL OR 5566C.2

מסמך שלטוני BL OR 5566C.2
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה