מכתב: DK 42 (alt: 123)

מכתב DK 42 (alt: 123)

תגים

תיאור

Letter of condolence from Eli ha-Mumhe b. Avraham, Jerusalem, to Hesed ha-Tustari, Fustat, end of 1045 or beginning of 1046.

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. [הצור תמים] פעלו כי כל דרכיו משפט וג
 2. [באשר דבר] מלך שלטון ומי יאמר לו מת
 3. [צדיק אתה] יי וישר משפטיך
 4. [מצותיך] תמיד מקויימות: וחיים ארוכים
 5. [תמור מ]ות תמור אנח מנוחת חיים
 6. [וכל טו]ב חידוש כח ולב לכ קד
 7. [מר חסד הזק]ן היקר החשוב ישמרו
 8. [צורו וי]סיר דאגת לבו וינחמיהו
 9. [באבלו כ]מו שהבטיח כאיש אשר
 10. [אמו תנחמנו כן] אנכי אנחמכם ובירושלם
 11. [תנחמו על מות כב] גד קד מר רב ישר נבע
 12. [מהרה ישלח] בוראינו יתברך שמו רוב
 13. [נחמות על ש]וד אירענו לשמועה אשר
 14. [שמענו] ורוב היגון לאסיפת חמודו
 15. [צר לנו מ]אד עליו אבל ראיו (!) שנצדיק
 16. [עליו את דיין] האמת המעביר ולא עובר
 17. [את בריתו] לכל היצורים ומסך מזג אחד
 18. [לכלם אין לו] לעבד להתרעם על אדוניו כי
 19. [בידך א]נו הכל יי נתן ויי לקח יהי שם
 20. [יי מברך] הכל נשאל שיחליף עליו גזע
 21. [עוד ויי] ישמע ממנו בעדו כל תפלות

תרגום

(verso)

 1. נחמה משולחת לכב קד ב[
 2. מר רב חסד הזקן האביר י[