מכתב: DK 120

מכתב DK 120

תגים

תיאור

Beginning of a letter from Daniel b. Azarya Gaon or David b. Daniel to a community, ca. 1092. NB: The shelfmark has since changed, and it will take some work to find the current shelfmark.

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
 1. במקהלות [ברכו אלהים].... [והמשכילים]
 2. יזהירו כזו[הר הר]קיע ומצד[י]קי הרבים ככו[כבים לעולם] ועד של[ום]
 3. אשר לא יתום ולא יכ[ב]ה מתגבר ועולה ומתעלה וברכות לאין מספר וטובות
 4. עד אין חקר ומעטה ת[ה]לה ומלואת כל [ש]אלה יה[י]ו להם וחלקם נצח
 5. שלום גדול ממנו ומן החכמים והדיינים אשר לפננו ומן הכרתי ו/ה/פלאתי כי בחסדי
 6. אלהי דויד אבינו אנו של[ו]ם [ו]כל אשר לנו ואנחנו מודים לו [אשר] הרים ראשינו
 7. על אויבנו למחץ מתני קמנ[ו] לכתות משנאינו מפננו וצרינו לגוף כאשר כרת
 8. לדויד לאמור אשר ידי תכון עמו אף זרועי תאמצנו לא ישיא אויב בו ובן עולה
 9. לא יעננו וכתותי מפני צריו ומשנאיו אגוף ואמונתי וחסדי עמו ובשמי תרום ק
 10. אלדי יגב אן יכון //עלמה// ענד אלגמאעה אלסאדה אטאל אללה בקאהם ו[א]דאם
 11. אנעאמה ענדהם ו/א/פצאלה אליהם ואחסאנה לדיהם וברכאתה /אל/חאלה להם
 12. [ ]א ואשגאהא נעם מן //ענד// אללה [א]לש[י]ך... ....

תרגום

(verso)

 1. שו
 2. פי מרמי לשון (?)