רשימה או טבלה: T-S NS 83.3

רשימה או טבלה T-S NS 83.3

תגים

תיאור

Fragment from a private account written by Nahray b. Nissim. 1049. Some details about trades of pearls and beads. This document seems like a draft for the account that Nahray sent to Barhun b. Yitzhak ha-Tahirti (see: Bodl. MS heb. e 98/64-65). In this list writes details about buying flax in Munimun and its shipment to Rashid, and probably from there to Alexandria. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, #275) VMR

T-S NS 83.3 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 1. ווצל איצ'א בהד'א אלתאריך [              ] 
 2. מן סנה' תמ עלאוה כ'ר[ז 
 3. ח ביעאת בקי ש'ע'ב' סער [ 
 4. ק'ק' ביעה אזורדי סער י'
 5.                  דלך ע' די'נ' ותלת [ 
 6. בקי סלפה מרכב ענהא [ 
 7. מצר ג דנ'א' [[ורב']] [ 
 8. ובקי מנהא [ 
 9. ואביע[ 

תרגום

T-S NS 83.3 1v

1v

Verso, right side

 1. [[פי אלכלאב ואסתרדה            ג' דנ'א' אלא רב']] 
 2. [       ] באזא מת'לין מא 
 3. [           ] די'נ' וקיראטין ו>      ס'ח' די'נ' וה' קר'א'
 4. [                 ]דה אלמרה          ל'ד' די'נ' וקירטין ו> 
 5. [                    ] פי וקת ד' דנ'א' וקיר' ונצ' 
 6. [                    ] ותמן

Verso, left side

 1. [[ובקית מנהם זרביה אלי אן תבאע]] 
 2. [[תמן]] ואביע אלברקלו אללטיף [ 
 3. בעד אלמון מע רבח אל[
 4. ובקיה' גנדלו [ 
 5.               צו[ 
 6. כ'רג מן [
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS 83.3: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.