רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. f 56/122

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. f 56/122
  1. ציטוט
    Jacob Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fâtịmid Caliphs (New York: Ktav Publishing House, 1970), vol. 2.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • pp. 282-283