רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. f 56/122

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. f 56/122

תגים

תיאור

Genealogical list of Shemuel b. Hananiah's family.

Bodl. MS heb. f 56/122 122 recto

122 recto

תיעתוק

Jacob Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fâtịmid Caliphs (New York: Ktav Publishing House, 1970), vol. 2.

תרגום

Bodl. MS heb. f 56/122 122 verso

122 verso

 1. [ב]שר'
 2. משפחת הנגידים השרים החכמים
 3. אשר נהגו שררה בעם יי' צבאות
 4. עד כגק יקרת מרי אדוני' שמואל
 5. החבר וח' . . . . זכ' כגק'
 6. שמריה הששי בחבו' הנבון
 7. וח' נתנאל הש' הג' ביש' גדול
 8. הישיבה וג' חמו' סעאדאל ראש
 9. המדברים וצדקה הח המעו'
 10. ושמואל החבר וח' חנניהו
 11. הש' הגד' חמד' השר' והד' הרפאים
 12. וב' חמו' הש' אברהם הש' האדיר
 13. הרפא עוז //התעודה// שר בית ישר'
 14. ויהודה החס' בעו' ואחיו שמואל
 15. הנגיד הגדול ימין המלוכה עזר
 16. הנשיאות מרדכי הזמן צנצנת
 17. המן העושה כמה חס'
 18. ועם קדושים נאמן נגיד עם
 19. לא אלמן ובח יחיה הח' בעודו
 20. וחנניהו השר העו' כ' ט'
 21. וח' שמואל החס' בעו' נכד הנגי'
 22. גביר החסדים וב' ח' יחיה וישעיהו
תנאי היתר שימוש בתצלום