רשימה או טבלה: T-S Misc.28.29

רשימה או טבלה T-S Misc.28.29

תגים

תיאור

Shipping certificate from Nahray b. Nissim probably to Moshe b. Yahya al-Majani. Around 1065. Detailed the coins that were in a coin packet. Verso: Details about several dinar amounts, as well as the name b. al-Majani. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, #301) VMR

T-S Misc.28.29 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

recto

 1. אלחאפט' אללה נהראי בן נסים צרה אלעדד ע''א דינ' ונצ' ונצ' רבאעי 
 2. מנהא ט''ו דינ' מראבטיה 
 3. י''ו דינ' ונצ רבאעיה 
 4. ואלבאקי תמימיה        וזן אלגמיע כארג אלג' דננ' 
 5. ע' דינ' ופיהא 
 6. קרטאס עדרה              כ' דינ' ורב' גיאד 
 7. אלוזן י''ו דינ' ונצ'
 8. אסל מולאי אלשיך אן סוית אלרבאעיה בנצ' ורב'
 9. אלדינ' וטאלע          יביעהא
 10. וכדלך יביע אלמראבטיה        וישתרי לי תמן
 11. אלגמיע פצ'ה ויחמלהא אלי אסכנדריה
 12. למולאי בן אבו אלחי באסמי ואן לם תנבאע אל
 13. רבאעיה יבקיהא         וישתרי באלבקיה
 14. וינפדהא ללאסכנדריה לא עדמני אללה בקאה
 15. ושלום

תרגום

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

recto

 1. אלוהים השומר. נהוראי בן נסים, כיס: המספר ע"א דינרים וחצי רבע דינר
 2. מהם ט"ו דינר מֶרָאבְּטי', 
 3. י"ו דינרים וחצי ברבעי דינר, 
 4. והשאר (דינרים) שלמים; משקל כולל, חוץ מג' הדינרים, 
 5. ע' דינרים. ובו
 6. שקית נייר, המספר כ' דינרים ורבע טובים; 
 7. המשקל י''ו דנרים וחצי
 8. אבקש ממ, אדוני ורבי, אם מחיר רבעי הדינר יהיה חצי ורבע ומעלה, 
 9. בעד דינר מכור אותם
 10. וכמו כן מכור את ה'מראבטי' וקנה לי בתמורת 
 11. הכול דרהמים, ושלח אותם לאלכסנדריה
 12. לאדוני בן אבי אלחי על שמי. אם אין רבעי הדינר נמכרים, 
 13. השאר אותם וקנה במה שנותר, 
 14. ושלח לאלכסנדריה. אל ישלול אלוהים ממני את חייך. 
 15. ושלום.

T-S Misc.28.29 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Misc.28.29: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.