רשימה או טבלה: T-S J1.54

רשימה או טבלה T-S J1.54

תגים

תיאור

Account for sales of flax. A calligraphic copy on parchment, ca. 1025. The account was sent from Ifrīqiya to Egypt and provides exact details about 120 bales of flax. Accounts in the same hand and possibly from the same book are also found in CUL Or.1080 J291, BL OR 5554A.53-54r, Moss. VIII,476.1-2. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, p. 383 and Goitein index cards linked below.)

T-S J1.54 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

recto (right)

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24. וממא אנפדתה אליך מע כלוף אלפאסי ג' אלאף דרהם יכון אלגמיע מן אלורק אל
 25. ואצלה ואלכארגה כ''ג אלף דרהם וש' דרה' וי''ז דרהם נצף [           ] ממא חצל
 26. פי גמלה אלביע מן אלורק ב''ל אלף דרא' ות'[                                ] בקי לך 
 27. תסעה אלאף דרהם ומאיה דרהם וג' דראהים ונצף יכרג מן הדה אלבקיה
 28. ה''ל דינ' עמאלה קימתהא אלף וש' מאיה דרהם והס' דרהם אלבאקי לך 
 29. מן הדא אלחסאב סבעה אלאף דרהם וסבעמאיה דרהם וח''ל דרהם נצף 
 30.       דפעתהא ללשיך ואלדי אשתרא לך בהא רזמה וחסאבה יצל לך 
 31.              בדלך והי פי מרכב בן אלבסמלי

תרגום

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

recto (right)

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24. ומה ששלחתי אליך עם כלוף אלפאסי: ג' אלפי דרהמים. סך הכול ה'ורק'
 25. הנכנס והיוצא - כ"ג אלף ושי"ז דרהמים וחצי …; סך הכול שהשגנו
 26. בכל המכירה: ב'ורק': ל"ב אלף דרהמים ות' …; היתרה לזכותך:
 27. תשעת אלפים ומאה וג' דרהמים וחצי; יש לנכות מיתרה זו:
 28. ל"ה דינה עמלה, שסכומם אלף ושס"ה דרהמים, היתרה לזכותך
 29. מן החשבון הזה: שבעת אלפים ושבע מאות ול"ח דרהמים וחצי.
 30. מסרתים לאדוני אבי, וקנה לך בהם כריכה, וחשבונו יגיע אליך 
 31. על זאת; והיא באוניית בן אלבסמלי.

T-S J1.54 1v

1v

verso (right)

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16. עדל וזנה צאפי ת'פט' סער ק''כ אלתמן בעד אלאדא וסמאחה ת''ק ע''ח דרה'
 17. קובץ' דנאניר צוף ט'ל גיר רבע ט''ו דינ' גיר קיראטין
 18. עדל וזנה צאפי תק''נ רטל סער ק''צ אלתמן בעד אלאדא אלף ל''ז דרה' 
 19.              קובץ' בהא רבאעי צרף ט''ל י''ט דינ' גיר קיראט וחבה 
 20. עדל וזנה צאפי תס''ז רטל סער ק''ס אלתמן בעד אלאדא תשל''ט דרה' 
 21.                 קובץ' פיה רבאעי צרף ט''ל י''ט דינ' גיר קיראט וחבה
 22. עדל וזנה צאפי ת''צ רטל           סער ק''מ אלתמן בעד אלאדא ששע''ר דרה' 
 23.                 קובץ פיה             רבאעי צרף ט''ל י''ז דינ' וט' קראריט 
 24. עדל וזנה צאפי תג''צ רטל סער ק''נ          אלתמן בעד אלאדא תש''פ דרה' 
 25. קובץ דנאניר צרף ט''ל כ' דינ' ג' דר 
 26. עדל וזנה צאפי ת''ק רטל          סער קיב'           אלתמן בעד אלאדא ת''ק ב''נ דרה' 
 27.         ומנה כ' רטל מהרוש אלתמן י''ו דרה' 
 28. עדל וזנה צאפי תפ''ט סער ק''כ אלתמן בעד אלאדא וסמ' ת''ק ע''ז דרה' 
 29.                 קובץ' רבאעי צרף ט''ל גיר רבע ט''ו דינ' תנקץ קיראטין נצף 
 30. עדל וזנה צאפי ת''נ רטל סער ק''נ         אלתמן בעד אלאדא              ששס''ו 
 31. ומנה מהרוש כ' רטל י''ו דרה'        קובץ דנאניר צרף ט''ל גיר רבע י''ז דינ' ונ''צ וג' קראריט 
 32. עדל פיומי וזנה צאפי ת''ק רטל סער ק''י אלתמן בעד אלאדא תקב''מ דרה' 
 33. עדל וזנה צאפי           ח''צ רטל סער ק''ע      אלתמן בעד אלואגב ת''ת ה''כ דרה' 
 34. עדל וזנה צאפי           ת''ל רטל סער קכ''ה    אלתמן בעד אלואגב תקכ''ט דרה ו>' 
 35.             ומנה מהרוש ל''ז רטל אלתמן כו דרה'

verso (left)

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17. כרג מן דלך סלף ומכוס משרוחה פוק ק'א'ס' דינ' גיר רבע ומן אלורק
 18. ש' דרה' וג'צ' דרהם ונצף
 19. וגהת אליך מן דלך מע כלוף אלפאסי פי מרכב בן אבי [רנ]דה צרה פיהא ש' דינ' וה' דנאניר
 20.                            ומנהא מן כלטה אבו אסחק ב' דינ'                ורבע עדד אלוזן     ש דינ' 
 21.                                                                                      וג' ונצף ד דנאניר
 22.  ואיצ'א פי קנבאר פרדיד מע עבד אלעזיז בן אלמלאמן קנ''ג דינ' ו>' עדד אלוזן [ 
 23.                                                 גיר תמן מנהא כ' דינ' מן כלטה אבו אסחק 
 24. ואיצ'א פי מרכב בן אלאסכנדר מע זכריא בן כלוף אלאשקר צרה פיהא ש' דינ' ונצף ורבע עדד
 25.                                                                 אלוזן ש' דינ' 
 26. ואיצ'א פי מרכב בן אבי רנדה מע אסחק בן אלקשעמי צרה פיהא ק''ק ה''נ דינ' ו>' עדד 
 27.                                                            אלוזן ק''ק ו''נ דינ' גיר סדס 
 28. ואיצ'א פי מרכב אלמימון מע פראח בן סהלון צרה פיהא ק' דינ' וי''ט דינ' ורבע ותמן אלוזן 
 29.                                                          אלעדד קב''כ דינ' והי מן כלטה אבו אסחק 
 30.                  רדהא פראח בן סהלון עלי אנה לא יסאפר פדפעתהא לעמאר בן ישועה עלי ידי 
 31. עדים פי מרכב בן אבי אלשעשאע 
 32. ואיצא פי מרכב מעצ'אד מע יבקא בן אסמעיל צרה פיהא ק' דינ' וד''ע דינ' ורבע עדד 
 33.                     אלוזן ק''נ דינ' וקיראטין

verso (left)

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17. בניכוי: דמי הובלה ומכסים המפורטים לעיל: קס"א דינר פחות רבע; 
 18. וב'ורק': שצ"ג דרהמים וחצי.
 19. מזה שלחתי לך עם כלוף אלפאסי באוניית בן אבי רנדה, כיס ובו ש"ה דינר ורבע, מנויים; 
 20. המשקל, ש"ג דינר וחצי; 
 21. בהם מן השותפות עם אבו אסחק, ב' דינרים. 
 22. ועוד, ב'קנבאר' של פרדיד עם עבד אלעזיז בן אלמלאמן, קנ"ג דינר וחצי מנויים, המשקל … 
 23. פחות שמינית; מהם כ' דינר מן השותפות של אבו אסחק. 
 24. ועוד, באוניית בן אלאסכנדר, עם זכריא בן כלוף אלאשקר, כיס ובו ש' דינרים וחצי ורבע, מנויים; 
 25. המשקל, ש' דינרים.
 26. ועוד, באוניית בן אבי רנדה, עם אסחק בן אלקשעמי, כיס ובו קקנ"ה דינר וחצי מנויים; 
 27. המשקל קק"נ דינר פחות שישית.
 28. ועוד (באותה) האונייה, תהיה למזל, עם פראח בן סהלון, כיס ובו קי"ט דינר ורבע ושמינית, במשקל; 
 29. מנויים: קכ"ב דינר, והם מן השותפות של אבו אסחק; 
 30. החזיר אותם לי פראח בן סהלון, כי הוא לא ייסע, ומסרתי אותם לעמאר בן ישועה על ידי 
 31. עדים, באוניית בן אבי אלשעשאע.
 32. ועוד, באוניית מעצאד, עם יבקא בן אסמעיל, כיס ובו קע"ד דינר ורבע, מנויים; 
 33. המשקל ק"נ דינר ושני קיראטים.....

verso (right)

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16. משאוי שמשקלו הנקי תפ"ט, המחיר ק"כ; התמורה אחרי ההיטלים וההנחה, תקע"ח דרהמים;
 17. נתקבלו דינרים, בשער חליפין ל"ט פחות רבע: ט"ו דינר פחות שני קיראטים. 
 18. משאוי שמשקלו נקי תק"נ רטלים; המחיר ק"צ; התמורה אחרי ההיטלים: אלף ל"ז דרהַמים; 
 19. נתקבלו בעדם רבעי דינר בשער חליפין ל"ט, י"ט דינר פחות קיראט וחבה.
 20. משאוי שמשקלו הנקי תס"ז רטלים, המחיר ק"ס, התמורה אחרי ההיטלים, תשל"ט דרהמים; 
 21. נתקבלו בעדם רבעי דינר; בשער החליפין ל"ט, י"ט דינר פחות קיראט וחבה.
 22. משאוי, שמשקלו הנקי ת"צ רטלים; המחיר ק"מ, התמורה אחרי ההיטלים: ששע"ד דרהמים; 
 23. נתקבלו בעדם רבעי דינר; שער החליפין ל"ט; י"ז דינר וט' קיראטים.
 24. משאוי, שמשקלו הנקי תצ"ג רטלים; המחיר ק"נ; התמורה אחרי ההיטלים: תש"פ דרהמים; 
 25. נתקבלו דינרים; שער החליפין ל"ט; כ' דינר וג' דרהמים. 
 26. משאוי, שמשקלו הנקי ת"ק רטלים; המחיר קי"ב; התמורה אחרי ההיטלים: 
 27. תקנ"ב דרהמים; ממנו כ' רטלים שנרטבו, התמורה: י"ו דרהמים.
 28. משאוי, שמשקלו הנקי תפ"ט; המחיר ק"כ; התמורה אחרי ההיטלים וההנחה: תקע"ז דרהמים; 
 29. נתקבלו רבעי דינר; שער החליפין ל"ט פחות רבע; ט"ו דינר פחות שני קיראטים וחצי. 
 30. משאוי, שמשקלו הנקי ת"נ רטלים; המחיר ק"נ; התמורה אחרי ההיטלים: ששס"ו; 
 31. ממנו נרטבו כ' רטלים: י"ו דרהמים. נתקבלו דינרים; שער החליפין ל"ט פחות רבע; י"ז דינר וחצי וג' קיראטים.
 32. משאוי פיומי, משקלו הנקי ת"ק רטלים, המחיר ק"י; התמורה אחרי ההיטלים: תקמ"ב דרהמים.
 33. משאוי שמשקלו הנקי ת"צ רטלים; המחיר ק"ע; התמורה אחרי המגיע תתכ"ה דרחמים. 
 34. משאוי שמשקלו הנקי ת"ל רטלים; המחיר קכ"ה; התמורה אחרי המגיע: 
 35. תקכ"ט דרהמים וחצי; ממנו נרטבו ל"ז רטלים; התמורה כ"ו דרחמים.
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S J1.54: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.