רשומה קשורה ל-טקסט ספרותי: Bodl. MS heb. e 74/57

טקסט ספרותי Bodl. MS heb. e 74/57
  1. ציטוט
    Jacob Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fâtịmid Caliphs (New York: Ktav Publishing House, 1970), vol. 2.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • pp. 255-257